Skip to main content

Pojemność baterii. Dużo się o tym mówi, każdy wie o co chodzi. Wiadomo przecież, pojemność mówi nam o tym ile energii się w naszej baterii zmieści. Im więcej, tym lepiej. Wiemy też, że z upływem czasu ta pojemność może się trochę zmniejszyć i że musimy o nią dbać. Jednak gdyby odnieść się do tego z trochę bardziej technicznego punktu widzenia, wielu z nas miałoby problem. Zobaczmy więc czym tak naprawdę jest pojemność.

Co to jest pojemność baterii?
Pojemność baterii jest to coś, co wyraża się w amperogodzinach. To coś to zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego. Ilość amperogodzin każdej baterii mówi nam o tym, jaka jest zdolność danej baterii do zasilania obwodu elektrycznego prądem. Uwzględnia konkretne natężenie tego prądu. Daje nam także informację o tym, przez jaki czas bateria może to robić. Mając potrzebne dane, możemy obliczyć energię baterii. Musimy do tego znać pojemność akumulatora i jego napięcie. Z wartością natężenia problemu mieć nie będziemy. W baterii litowej zostaje ona zawsze względnie stała. Natomiast będziemy mieć problem z wyrażeniem pojemności baterii. Ona bowiem zaczyna spadać wraz z wiekiem. Spada liniowo.
Taka pojemność każdej baterii litowo-jonowej, kiedy już się zmniejszy to robi to nieodwracalnie. Stoją w końcu za tym zmiany elektrochemiczne, które zachodzą w ogniwach. W potocznym języku nazwijmy to zużyciem baterii. Jego efektem jest zmniejszenie się objętości materiału aktywnego baterii. W związku z tym czas pracy na pojedynczym ładowaniu się skraca.
W fachowym języku zaś do określenia aktualnej rzeczywistej pojemności baterii, używa się terminu FCC. To skrót od angielskiego Full Charge Capacity. Z upływem czasu będzie się różnił coraz bardziej i bardziej od DC. DC to skrót od Design Capacity, czyli pojemność początkowa. Wartość FCC zależy zawsze od tak zwanego typowego ładunku rozładowczego w baterii. Zależy też oczywiście od jej użytkownika. Żywotność każdej baterii zostaje określona już przez producenta. Wyraża się ją w ilości cykli. Jeden cykl to każdorazowe ładowanie baterii od poziomu naładowania poniżej 95% do pełna. Baterie litowo-jonowe Green Cell mają żywotność, która mieści się gdzieś w przedziale 400-600 cykli. Przyjmijmy, że umiarkowane korzystanie z laptopa to codzienna praca ze średnio wymagającymi aplikacjami, typu edytory tekstu czy przeglądarki internetowe. W takim przypadku zakładamy, że codziennie ma u nas miejsce jeden cykl. Zatem po roku FCC naszej baterii powinno wynosić 80% w stosunku do DC. I jest to nieuniknione. Jeżeli chcemy przedłużyć życie naszej baterii, to możemy to zrobić. Jak? Przede wszystkim dobrze ją traktując. Ale o tym innym razem.

Leave a Reply