Skip to main content

Aby swobodnie móc użytkować każdy nowy sprzęt, musimy go najpierw zainstalować i skonfigurować. To samo czeka nas w przypadku kamery IP. Jednak tutaj można to zrobić na kilka sposobów. Musimy wziąć pod uwagę to, czy nasz sprzęt będzie działał przewodowo czy bezprzewodowo i w zależności od tego wybrać odpowiedni sposób postępowania.

Jak przygotować naszą kamerę do pracy?

1. Zainstaluj oprogramowanie
Przy zakupie zawsze otrzymujemy program do zarządzania urządzeniem. Wykorzystamy go właśnie tutaj.
W pierwsze kolejności musimy uruchomić narzędzie do wyszukiwania kamery.
Kiedy pojawi się okno instalacji, klikamy 3 razy przycisk 'Next’. Następnie przycisk 'Install’. Trwa instalacja. Po jej skończeniu, zaznaczamy 'Launch IPCameraSearchTool’ i klikamy 'Finish’.
Następuje automatyczne uruchomienie się programu do wyszukiwania kamery Camera Search Tool.
Upewnij się, że kamera jest podłączona we właściwy sposób zarówno do gniazda sieciowego, jak i routera, po czym kliknij 'Search’.
Teraz nasza kamera powinna pojawić się na liście podłączonych urządzeń.
Możemy się już zalogować. Potrzebujemy w tym celu loginu i hasła. Domyślnie jest to słowo 'admin’ w obu przypadkach. Od teraz możemy dowolnie korzystać z naszej kamery. Jeśli jednak chcemy to robić bezprzewodowo, musimy dokonać jeszcze dodatkowej konfiguracji.

2. Korzystanie bezprzewodowe Wi-Fi
Kamera będzie działała bezprzewodowo, dopiero gdy zaznaczymy taką opcję.
Znajdując się w ustawieniach głównych (w oknie podglądu kamery), klikamy 'Ustawienia sieci bezprzewodowej’. Zaznaczamy opcję włączenia Wi-Fi w oknie konfiguracyjnym, które wówczas nam się pojawia.
Teraz klikamy 'Szukaj’. Z listy dostępnych sieci, wybieramy naszą i dodajemy.
Konieczne okaże się wpisanie poprawnego hasła do wybranej siecie, jeżeli jest ona zabezpieczona. Będziemy też musieli wybrać jej tryb zabezpieczeń.
Kiedy wykonamy wszystkie te czynności, nasza kamera powinna bezproblemowo działać bezprzewodowo i przewodowo.
3. Używanie kamery
Kiedy wszystko już działa, jak należy, w odpowiednim panelu możemy modyfikować różne opcje. Można wtedy zmienić parametry obrazu, który jest wyświetlany, czy obrócić obraz kamery.

Leave a Reply